Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Aktualności

Data dodania: wrz 24, 2014
Pimg:

W dniach 8 i 9 września, Polski Instytut Myśli Gospodarczej wziął udział w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Data dodania: sie 27, 2014
Pimg:

Polski Instytut Myśli Gospodarczej został partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja będzie miała miejsce w listopadzie.

Data dodania: sie 25, 2014
Pimg:

Kampania „Życie bez hałasu“, koorynowana przez ekspertkę PIMG dr Katarzynę Pisarską zakończyła się sukcesem. Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, Port Lotniczy im. Chopina w Warszawie został zobowiązany do ograniczenia oddziaływania akustycznego do granic obszaru ograniczonego użytkowania.

Data dodania: maj 15, 2014
Pimg:

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) popiera stanowisko polskiego wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego  w obronie papierosów mentolowych i związanych  z ich produkcją tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Data dodania: mar 23, 2014
Pimg:

Polski Instytut Myśli Gospodarczej planuje zrealizować projekt dotyczą wprowadzenia obligatoryjnego charakteru wysłuchań publicznych w Polsce. Celem jest usprawnienie instytucji wysłuchania publicznego, a co za tym idzie poprawa jakości współpracy „władza-obywatel” w procesie stanowienia prawa w Polsce. Zapraszamy do współpracy Organizacje Pozarządowe zainteresowane projektem.

Data dodania: mar 19, 2014
Prawo:

Polski Instytut Myśli Gospodarczej popiera stanowisko Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w sprawie zawartości substancji smolistych w wędzonkach wytwarzanych tradycyjnie.

Data dodania: lut 11, 2014
Pimg:

Polski Instytut Myśli Gospodarczej został Członkiem „Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności”.

Data dodania: sty 1, 2014
Pimg:

Polski Instytut Myśli Gospodarczej pozyskał dotację na działania mające na celu przygotowanie dwustronnej współpracy partnerskiej z podmiotem z Norwegii w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego.

Data dodania: gru 2, 2013
Gospodarka:

Polubowne metody rozwiązywania sporów ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution) coraz częściej zastępują tradycyjne procesy sądowe. Mediacje i negocjacje to najefektywniejsze formy ADR, mogące przynieść spore korzyści dla przedsiębiorców, w szczególności gdy zestawimy je z rozwiązywaniem sporów na drodze sądowej. 

Data dodania: lis 22, 2013
Prawo:

Polskie prawo zamówień publicznych niejednokrotnie przekonało nas o swojej niedoskonałości. Podmioty organizujące przetarg często kierują się tylko ceną, nie zwracając uwagi na inne kryteria przy wyborze wykonawcy. Przedsiębiorcy, w celu wygrania przetargu, zaniżają ceny wykonania robót, co ma zły wpływ na sytuację gospodarczą.

Data dodania: lis 21, 2013
Prawo:

Skuteczne prowadzenie biznesu bez znajomości prawa można porównać do jazdy po torze wyścigowym bez zapiętych pasów. Dlatego w wielu sytuacjach biznesowych nieodzowna dla przedsiębiorcy staje się pomoc radcy prawnego.

Data dodania: lis 6, 2013
Gospodarka:

W dniach 19-20 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja CARING FOR CLIMATE BUSINESS FORUM: INNOVATION, AMBITION, COLLABORATION. Przy okazji tego szczytu, warto zapytać o skuteczność działań ONZ podejmowanych w kooperacji z państwami i sektorem prywatnym. Odpowiedzieć na to pytanie można patrząc na inny projekt ONZ – Milenijne cele rozwoju.

Data dodania: wrz 30, 2013
Gospodarka:

Badania i rozwój (B + R) to niezwykle ważne procesy, w wyniku których powstają nowe technologie czy modyfikacje już istniejących. Od nakładów na sferę B + R zależy poziom innowacyjności danego państwa, a tym samym jego potencjał gospodarczy w przyszłych latach.

Data dodania: wrz 5, 2013
Finanse:

Dzięki decyzji rządu w sprawie OFE obniży się dług publiczny. Przyszłe zobowiązania wobec emerytów będą jednak stanowiły ukryty dług. Konsekwencją proponowanych zmian będzie też stopniowa likwidacja OFE. Czy uczestnicy OFE na tym stracą? Już tracą.

Data dodania: sie 28, 2013
Finanse:

Propozycje rządu mają na celu przede wszystkim krótkoterminowe zmniejszenie długu publicznego, a konkretnie poprawienie oficjalnych statystyk. Jednak zobowiązania państwa wobec przyszłych emerytów pozostaną. To też jest dług publiczny, tyle że ukryty – te zobowiązania po prostu nie będą objęte oficjalnymi statystykami.

Data dodania: sie 28, 2013
Finanse:

Rząd ma w planach likwidację lub znaczne ograniczenie działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych. Historia pokazuje, że obywatele „prędzej wybaczą śmierć ojca niż zabranie ojcowizny“ (jak dobrze pamiętamy w system OFE wpisana jest idea dziedziczenia). Pozbawianie jej jest początkiem końca rządów, które na taki krok się decydują.

Data dodania: sie 27, 2013
Gospodarka:

Zgodnie z sondażem, wyborcy deklarują, że w przyszłorocznych wyborach do europarlamentu nie zagłosują na partie, które przyczyniają się do uchwalenia przepisów, które nadmiernie ingerują w wolność obywateli i przynoszą szkody gospodarce, jak na przykład dyrektywa tytoniowa.

Data dodania: sie 8, 2013
Prawo:

W czerwcu 2011 r. Rada Praw Człowieka przyjęła jednogłośnie tzw. Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Prawa Człowieka. Polska, zobligowana do przygotowania planu wdrażania Wytycznych, nie podjęła jeszcze działań. Ważne jest, by już teraz rozpocząć debatę. PIMG pragnie wziąć aktywny udział w tej debacie, a także w tworzeniu i analizowaniu nowych uregulowań dotyczących inwestycji w świetle standardów ochrony praw człowieka. 

Data dodania: sie 6, 2013
Gospodarka:

Konieczność dostosowania polskiego prawa do unijnych dyrektyw sprawia często władzom wiele problemów. Jednym z przykładów jest dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, która miała wejść w życie do końca 2010 roku. Pomimo wolnego tempa prace nad ustawą należy ocenić pozytywnie.            

Data dodania: lip 25, 2013
Prawo:

Polski Instytut Myśli Gospodarczej wyraża zaniepokojenie projektem Regulacji Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dot. opłat interchange dla transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. Regulacje te znacząco ingerują w polskie otoczenie gospodarcze.

Data dodania: lip 23, 2013
Pimg:

Unia Europejska nie musi być „jak rower” i nie stanie się nic złego, jeśli zwolnimy pęd do wprowadzania nowych regulacji. Szybkie, lecz niejednokrotnie również pochopne, dążenie do wprowadzania nowych regulacji w otoczeniu gospodarczym wbudza w nas ogromne zaniepokojenie.

Data dodania: lip 10, 2013
Pimg:

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) to pozarządowy ośrodek analityczno-badawczy (think-tank) dążący do zwiększenia świadomości społeczeństwa, opiniotwórców i decydentów w zakresie wiedzy ekonomicznej i prawniczej. 

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego