Zamówienia publiczne – znów do poprawki

Polskie prawo zamówień publicznych niejednokrotnie przekonało nas o swojej niedoskonałości. Podmioty organizujące przetarg często kierują się tylko ceną, nie zwracając uwagi na inne kryteria przy wyborze wykonawcy.

Stopniowy demontaż OFE

Dzięki decyzji rządu w sprawie OFE obniży się dług publiczny. Przyszłe zobowiązania wobec emerytów będą jednak stanowiły ukryty dług. Konsekwencją proponowanych zmian będzie też stopniowa likwidacja OFE.

Wróć na początekp