Obligatoryjne wysłuchania publiczne

Polski Instytut Myśli Gospodarczej planuje zrealizować projekt dotyczą wprowadzenia obligatoryjnego charakteru wysłuchań publicznych w Polsce.

PIMG pozyskuje fundusze

Polski Instytut Myśli Gospodarczej pozyskał dotację na działania mające na celu przygotowanie dwustronnej współpracy partnerskiej z podmiotem z Norwegii w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego.

List do Komisarza

Unia Europejska nie musi być „jak rower” i nie stanie się nic złego, jeśli zwolnimy pęd do wprowadzania nowych regulacji.

Wróć na początekp