Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Dr Agata Ludera-Ruszel

Tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa pracy uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Obecnie zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Jest członkiem stowarzyszenia prawa pracy Polish Association for Labour Law and Social Security.

Prowadziła zajęcia z zakresu prawa pracy na Cardenal Herrera-CEU University (Hiszpania), Universitá degli Studi di Genova (Włochy), Vives University College w Kortrijk (Belgia), Banku Augstskola School of Business and Finance w Rydze (Łotwa). Odbyła staż naukowy w Szwajcarii na Université de Genéve.

W pracy naukowej zajmuje się prawem pracy, w szczególności problematyką indywidualnego prawa pracy. Jest autorką ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego