Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Aleksandra Sawa

Konrad Gotlib

Członkini zarządu, w przeszłości wiceprzewodnicząca największej organizacji młodzieżowej w Polsce – Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM, zrzeszającej blisko 300 tys. osób. W PROM odpowiada za komunikację i rzecznictwo, reprezentuje młodzież m.in. na posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, we współpracy z rządem, oraz w sprawach sektorowych w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Obecnie prowadzi międzynarodowy projekt w obszarze przeciwdziałania radykalizacji młodzieży w Instytucie Bezpieczeństwa Społecznego. W latach 2017-18 koordynatorka Unijnego Dialogu Młodzieżowego w Polsce, projektu nagradzanego na poziomie europejskim za innowacyjne podejście do kwestii włączenia społecznego w prowadzeniu konsultacji społecznych z młodzieżą. Brała udział w tworzeniu Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027. W 2019 roku wraz z zespołem PROM nagrodzona 1. miejscem na Global Youth Trends Forum w Tajpej w kategorii Educational Creativity za prezentację w temacie zwiększania partycypacji młodzieży w procesach decyzyjnych w systemie edukacji.

W przeszłości także członkini zarządu European Youth Parliament Poland (2016), analityczka medialna i polityczna, asystentka parlamentarna w Komisji Gospodarki. Studentka socjologii stosowanej i antropologii społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego