Finanse

Obszar badań Instytutu

Polski Instytut Myśli Gospodarczej prowadzi badania i projekty związane z tymi obszarami działalności człowieka, w których występuje przepływ pieniądza. Zainteresowania PIMG ogniskują się przede wszystkim wokół zjawisk związanych ze sferą finansową gospodarki. Badania obejmują analizę przyczyn i skutków przepływu pieniądza między podmiotami gospodarczymi oraz studia nad motywami i kryteriami decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze.

Obszary badań PIMG nad finansami w ujęciu przedmiotowym:

 • finanse publiczne
 • finanse przedsiębiorstw
 • finanse osobiste i gospodarstw domowych
 • instytucje finansowe
 • finanse międzynarodowe

Obszary badań PIMG nad finansami w ujęciu funkcjonalnym:

 • inwestowanie
 • pozyskiwanie kapitału
 • rynki finansowe
 • polityka finansowa
 • analiza i transfer ryzyka finansowego
 • redystrybucja środków finansowych (np. przez system podatkowy)
Wróć na początekp