Głosowanie Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski zagłosował za wdrożeniem przepisów mających na celu zapewnienie, że produkty sprzedawane w UE nie pochodzą z terenów wylesionych oraz że towary są produkowane zgodnie z przepisami dotyczącymi praw człowieka.

Tekst przyjęty przez europosłów wzmacnia propozycję przedstawioną w zeszłym roku przez Komisję Europejską, mającą na celu rozwiązanie problemu globalnego wylesiania, uznanego za jedno z najważniejszych zagrożeń napędzających zmiany klimatyczne i utratę różnorodności biologicznej.

Poddana głosowaniu została także propozycja, aby rozszerzyć reugulację na instytucje finansowe w celu zapewnienia, że działalność bankowa, ubezpieczeniowa i inwestycyjna nie wspiera projektów związanych z wylesianiem.

Więcej: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document/EPRS_BRI(2022)698925

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp