Gospodarka

Obszar badań Instytutu

Zainteresowania Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej związane są z powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozwojem oraz współdziałaniem organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw. W zakresie zainteresowań Instytutu znajdują się także badania funkcjonowania instytucji sektora publicznego, tzn. instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, opieki społecznej, instytucji kulturalnych i innych.

Problemy funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych i instytucji mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki państwa rozpatrywane są przez PIMG pod kątem:

  • rodzaju organizacji
  • sposobu zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie)
  • obszarów działalności (zarządzanie produkcją, logistyką, jakością, marketingiem i procesami technologicznymi)
  • zasobów (zasoby materialne, ludzkie, techniki, wiedzy i informacji oraz finansowe)
  • poziomów zarządzania (zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne)
Wróć na początekp