Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Misja i wartości

Fundacja Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) zwiększa świadomość prawną i ekonomiczną społeczeństwa, decydentów i opiniotwórców poprzez edukację, opiniowanie, wydawanie ekspertyz i inspirowanie projektów ustawodawczych, przyczyniając się do kształtowania nowoczesnych postaw obywatelskich, tworzenia dobrych rozwiązań prawno-gospodarczych oraz budowania poczucia odpowiedzialności za tworzone prawo.

PIMG kieruje się takimi wartościami, jak: transparentność, wiedza, doświadczenie i otwartość.

 

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego