Polski Instytut Myśli Gospodarczej

O powołaniu Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) jest inicjatywą organizacji pozarządowych, które od wielu lat działają na rzecz obywateli, a dla których kwestie swobód obywatelskich i stanowienia dobrego prawa były zawsze bliskie oraz przedsiębiorców, którzy widzą błędy systemowe i dla których gospodarka Polski nie jest obojętna. Zgodnie z założeniami działalność PIMG nie jest i nie będzie związana z żadną opcją polityczną. Zjednoczyła nas chęć, aby nasi decydenci podejmowali decyzje w opraciu o merytoryczną analizę problemów - wyzwań, z którymi przychodzi im się zmagać. Za powołaniem PIMG stoi kluczowa idea, by zmienić stereotypowe postrzeganie Polaków – nas samych – że jesteśmy „mądrzy po szkodzie”. Chcemy zacząć od refleksji, analizy, od debaty publicznej, a dopiero potem regulować nasze życie, przede wszystkim w zgodzie z opiniami ludzi, których regulacje dotyczą.

Wielokrotnie obserwowaliśmy jak rządzący, parlamentarzyści, pracownicy administracji publicznej, podejmowali błędne decyzje, szkodzące nam wszystkim. Powinniśmy to zmienić. Rozumiemy, że Polska demokracja jest nadal młoda, jednaże fakt ten nigdy nie powinien służyć za uzasadnienie tworzenia prawa bez właściwej analizy konsekwencji do jakich prowadzi jego stosowanie. PIMG pragnie o tych konsekwencjach debatować i przedstawiać propozycje rozwiązywania konkretnych problemów mających wpływ na sprawne funcjonowanie sektora prawnego, gospodarczego czy finansowego Polski. Prawo nie powinno być postrzegane jako zbiór nakazów i zakazów ograniczających wolność jednostki, na które trzeba się godzić, nawet wtedy, gdy nie zostało przedstawione merytoryczne uzasadnienie na rzecz jego wprowadzenia. Jesteśmy przekonani, że jako obywatele możemy podnieść poziom debaty publicznej w Polsce i wpłynąć na jakość podejmowanych decyzji naszych decydentów. Stanie się tak, jeśli skutecznie i wytrwale będziemy realizować ten cel.

                                                                                                                                        podpis

 

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego