Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Założyciele


Zbigniew Pisarski - Fundator

Politolog, komentator spraw międzynarodowych i wykładowca, przedsiębiorca społeczny. Założyciel i prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Współzałożyciel Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Polskiej Akademii Public Relations. Twórca Forum Młodych Dyplomatów. Ekspert Rady Europy ds. NGO w Europie Środkowej i Wschodniej. Absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego, studiował również na Uniwersytecie Harvarda oraz Uniwersytecie Georgetown. Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Blog: www.pisarski.pl Twitter: @PisarskiAdam Jarczynski - Fundator

Ekspert z zakresu komunikacji, brandingu i savoir vivre. Posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie Public Relations, w tym na stanowiskach eksperckich. Współzałożyciel Polskiej Akademii Public Relations. Współtwórca kampanii komercyjnych i społecznych. Doświadczenie zdobywał również na polu badań rynku w SMG/ KRC Millwardbrown Co. Publikuje artykuły z zakresu współczesnej promocji i dobrych manier. Autor książki pt. „Etykieta w biznesie”, a także poradnika „Jak promować projekty współfinansowane z EFS”. Doradza sektorowi prywatnemu, administracji publicznej i sektorowi pozarządowemu. Swoją pasją, bon tonem, dzieli się na blogu - www.sv24h.pl.

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego