Jedna trzecia amerykańskich Irm nie ujawnia żadnych informacji o swoim wpływie na środowisko naturalne

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest w trakcie ustalania nowych wymogów dotyczących ujawniania informacji o środowisku przez przedsiębiorstwa, co może mieć duży wpływ na dużą liczbę amerykańskich firm, które obecnie nie ujawniają żadnych informacji o swoim wpływie na środowisko i klimat.

Nowe badanie przeprowadzone przez Just Capital wykazało, że jedna trzecia spółek z listy Russell 1000 nie ujawnia żadnych informacji na temat środowiska. W raporcie przeanalizowano 13 wskaźników środowiskowych, które obejmują wyniki działalności, takie jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody i ilość odpadów poddanych recyklingowi, a także politykę, np. zobowiązania klimatyczne.

Wydaje się, że ujawnianie informacji jest bardziej rozpowszechnione w niektórych branżach. W czołówce znajdują się przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i produkujące produkty użytku osobistego, które ujawniają średnio odpowiednio osiem i siedem informacji. Firmy naftowe i gazowe, a także inne branże emitujące duże ilości gazów cieplarnianych, również zajmują wysokie pozycje w rankingu ze względu na nadzór, jakiemu podlegają.

Źródło: https://www.cnbc.com/2022/04/28/one-third-of-largest-us-companies-dont-disclose-climate-impact.html

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp