Kampania „Życie bez hałasu” zakończona powodzeniem

Kampania „Życie bez hałasu“, koorynowana przez ekspertkę PIMG dr Katarzynę Pisarską zakończyła się sukcesem. Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, Port Lotniczy im. Chopina w Warszawie został zobowiązany do ograniczenia oddziaływania akustycznego do granic obszaru ograniczonego użytkowania.

Kampania „Życie bez hałasu“, koorynowana przez ekspertkę Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej dr Katarzynę Pisarską zakończyła się sukcesem. Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie został zobowiązany do ograniczenia oddziaływania akustycznego do granic obszaru ograniczonego użytkowania.

Celem kampanii było informowanie mieszkańców narażonych na hałas portów lotniczych w Polsce o ich prawa i możliwościach dochodzenia rekmpensat oraz zwrócenie uwagi na przypadki przekraczania poziomów hałasu poza obszarami ograniczonego użytkowania. Działania Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej skupiły się wokół nagłośnienia tematu w lokalnych mediach oraz uruchomienia procedury administracyjnej w celu zbadania, czy poziom hałasu na terenie gmin Raszyn, Lesznowola oraz Michałowice przekracza dopuszczalne normy. Pod protestem dotyczącym naruszeń udało zebrać się ponad 500 podpisów, a do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wysłanych zostało bliko 200 listów z prośbą o interwencję.

Działania kampanii napotkały wiele barier administracyjnych. Podczas postępowania okazało się, że prawa do rekompensat oraz wyciszeń akustycznych przysługują tylko osobom zamieszkałym obszar ograniczonego użytkowania. – Powstała kuriozalna sytuacja, w której ponosiliśmy skutki najgorszego hałasu, a nie przysługiwały nam żadne prawa – relacjonuje dr Katarzyna Pisarska.

Wyniki badań potwierdziły przypuszczenia mieszkańców okolicznych gmin, co miało swój efekt w decyzji administracyjnej. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zadeklarowali wpłynięcie na modyfikację procedur odlotowych oraz montaż stałych punktów pomiarowych monitorujących poziom hałasu.

Podstawą prawną decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego jest art. 174 ust. 3 (Jeżeli w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem.) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Hałas, jako czynnik „zanieczyszczający” środowisko, klasyfikowany jest na pierwszym miejscu wśród warunków określających jakość zamieszkania i wypoczynku człowieka. W ostatnich latach w Polsce wzrosła liczba skarg ludności na nadmierny hałas w środowisku, w szczególności hałas lotniczy. Zjawisko to wynika przede wszystkim ze wzrostu natężenia ruchu lotniczego nad Polską. Szczególnie narażeni na oddziaływanie hałasu są mieszkańcy terenów położonych w pobliżu lotnisk szczególnie tych, obsługujących komunikację międzynarodową. Poziom hałasu generowany przez odrzutowce znacznie przekracza poziom 35 db, oscylując średnio pomiędzy 45 a 65 decybeli w obszarach, gdzie jest dopuszczona zabudowa mieszkaniowa.

Więcej informacji w sprawie udziela dr Katarzyna Pisarska: kpisarska@diplomats.pl

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp