Konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Na początku maja Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zajął się kwestią ryzyka środowiskowego w ramach nadzoru ostrożnościowego dla instytucji kredytowych ujętego w Rozporządzeniu CRR i rozpoczął publiczne konsultacje.

EBA gromadzi informacje dotyczące tego, czy oraz w jaki sposób ryzyko środowiskowe powinno być traktowane w ramach Filaru 1. Czy możliwe jest zdyscyplinowanie instytucji kredytowych do takiego działania, w jaki sposób odzwierciedlić przyszłe ryzyko środowiskowe w ramach nadzoru ostrożnościowego oraz czy konieczne jest gromadzenie danych w celu wykrycia strat banków w tym zakresie? EBA uważa również, że rozporządzenia w sprawie firm inwestycyjnych (IFR) i CRR powinny zostać zharmonizowane, aby zminimalizować między innymi ryzyko reputacyjne. 

Konsultacje trwają do 2 sierpnia, a już 17 czerwca odbędzie się wysłuchanie publiczne (niezbędna jest rejestracja). Ostateczny raport w tej sprawie ma być gotowy w 2023 roku.

Poprzedni post
Wróć na początekp