Konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące ESG

W dniu 4 kwietnia Komisja rozpoczęła konsultacje na temat ratingów ESG, które zakończą się 6 czerwca 2022. Ich celem jest uzyskanie opinii między innymi podmiotów oferujących ratingi ESG, agencji ratingowych, inwestorów, przedsiębiorstw, organów publicznych i organów nadzoru oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Konsultacje podzielone są na dwie części. W ramach pierwszej z nich Komisja chce poznać dynamikę rynku wskaźników ESG oraz wzajemne relacje między większymi i mniejszymi uczestnikami rynku. Następnie, druga część konsultacji ma na celu identyfikowanie możliwych niedociągnięć w odniesieniu do uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju w ratingach kredytowych oraz ujawniania informacji przez agencje ratingowe. 

Inicjatywa ta jest następstwem odnowionej strategii zrównoważonego finansowania, w której oczekuje się, że Komisja podejmie działania do 2023 r. w celu zapewnienia, że odpowiednie ryzyka ESG są systematycznie i w przejrzysty sposób uwzględniane w ratingach kredytowych i perspektywach ratingowych. Odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji zostaną wykorzystane w ocenie skutków, w której zostanie ocenione, czy ewentualna inicjatywa polityczna dotycząca ratingów ESG i czynników zrównoważonego rozwoju w ratingach kredytowych jest
jest potrzebna.

Link do konsultacji: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2022-esg-ratings_pl

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp