Anna Dela

Anna Dela

Dyrektor ds. rozwoju

Bio

Anna Dela:  od 2018 do 2022 roku związana była z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH-PIB najpierw jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań i Rozwoju a od 2021 roku jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Rzecznik Prasowy. Poprzednio manager zespołu chemii procesowej w jednej z firm farmaceutycznych odpowiedzialnego m.in. za opracowywanie nowych rozwiązań patentowych. Zanim związała się z firmą była wykładowcą z zakresu technologii środków leczniczych.
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze specjalizacją chemia biologiczno – medyczna. Obecnie w trakcie ukończenia studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ w Krakowie w zakresie projektowania nowych połączeń leczniczych.
Absolwentka studiów Executive Master of Business Administration (EMBA) w ochronie zdrowia prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Autorka i współautorka publikacji jak również patentu z dziedziny chemii medycznej w zakresie projektowania i otrzymywania nowych związków chemicznych o potencjalnym powinowactwie do receptorów sprzężonych z białkiem G.
W trakcie pracy w NIZP PZH-PIB brała udział w tworzeniu projektów Narodowego Programu Zdrowia, aktywnie uczestniczyła w procesie włączania Instytutu Żywności i Żywienia w struktury NIZP PZH-PIB. W takcie pandemii COVID-19 odpowiadała za funkcjonowanie nowoczesnego laboratorium powstałego do diagnostyki wirusa jak również za całą politykę medialną związaną z tym tematem.
Wróć na początekp