Jarosław Bełdowski

Jarosław Bełdowski

Prezes Zarządu

Bio

Prezes Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej Pan Jarosław Bełdowski jest ekspertem z szerokim doświadczeniem w zakresie doradztwa publicznego. Jako specjalista, pracujący w środowisku regulacyjnym łączy trzy kierunki – zawodowy, akademicki I społeczny. Jest radcą prawnym, adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i równocześnie prowadzi organizacje pozarządowe, w tym fundację oraz stowarzyszenie (Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa). Regularnie uczestniczy w międzynarodowych projektach Banku Światowego jako konsultant.

Jarosław Bełdowski jest doktorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Jest także absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (cum laude LL.M. in European Union law, stypendium Flemish Community). Był również Chevening na Uniwersytecie w Oksfordzie (stypendium UK Ministry of Foreign Affairs and Open Society Institute) oraz stażystą Parlamentu Europejskiego (stypendium Robert Schumann Foundation in Luxembourg).

Obok aktywności zawodowej i akademickiej był zaangażowany w służbę publiczną. W 2012 roku był współodpowiedzialny za przeprowadzenie jednej z najbardziej rozbudowanych reform na świecie – reformy zawodów regulowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-2006 był Dyrektorem Oddziału Okręgowego oraz Naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Narodowym Banku Polskim. W latach 2009-2012 był Doradcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i do marca 2014 przez niemal dwa lata był I Wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jarosław Bełdowski jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa i ekonomii. Prezentował je na wielu konferencjach organizowanych przez renomowane, do których należą Bank Światowy, Society for Institutional & Organizational Economics, European Association of Law and Economics oraz innych organizatorów biznesowych i przedsiębiorców.

Wróć na początekp