Jowanka Jakubek-Lalik

Jowanka Jakubek-Lalik

Członek Rady Fundacji

Bio

Dr Jowanka Jakubek-Lalik pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada m.in. prawo i postępowanie administracyjne, techniki legislacyjne, prawo urzędnicze, etykę służby publicznej, naukę administracji i zagadnienia ustroju samorządowego, zarządzanie miejskie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Posiada stopień doktora nauk prawnych oraz tytuły magistra prawa i magistra nauk politycznych, ukończyła także studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce. Oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała również w London School of Economics and Political Science (studia doktoranckie) oraz Middlesex University w Londynie. Wykłada gościnnie na zagranicznychuniwersytetach, m.in. w Nijmegen (Holandia), Kristiansand (Norwegia), Lwowie (Ukraina), Bratysławie (Słowacja), Biszkeku (Kirgistan).

Dr Jakubek-Lalik jest autorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych. Jako międzynarodowa ekspertka ds. reformowania administracji publicznej i sądownictwa pracuje m.in. w Polsce, Macedonii Północnej, Azerbejdżanie, Armenii, Bułgarii, Serbii i Kazachstanie.

Dr Jakubek-Lalik jest aktywną członkinią gremiów zawodowych i towarzystw naukowych, m.in. Rady Naukowej Dyscypliny Nauk Prawnych na Uniwersytecie Warszawskim, European Group for Public Administration (EGPA), Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Justice Administration Research (JAR) Association, Astana Civil Service Hub (ACSH). Jest przewodniczącą Rady Fundacji Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG), a także Senior Research Fellow w Institute of National and International Security (INIS).

 

Wróć na początekp