Międzynarodowe porozumienie w zakresie zrównoważonego rozwoju osiągnięte podczas COP15

Rządy poszczególnych państw świata uzgodniły nowe cele mające na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej w tej dekadzie, ochronę naturalnych ekosystemów i rampę finansową związaną z różnorodnością biologiczną dla krajów rozwijających się, przyjmując dziś Globalne Ramy Różnorodności Biologicznej z Kunming-Montrealu podczas Konferencji ONZ w sprawie Różnorodności Biologicznej COP15 w Montrealu w Kanadzie.

Kluczowymi aspektami nowego porozumienia są cele na 2030 r. dotyczące skutecznego powstrzymania utraty różnorodności biologicznej oraz ochrony co najmniej 30% obszarów lądowych, wód śródlądowych oraz obszarów przybrzeżnych i morskich, postrzegane jako analogiczne do globalnych celów klimatycznych porozumienia paryskiego, polegających na ograniczeniu ocieplenia do 1,5°C.

Nowe ramy obejmują 4 długoterminowe cele na rok 2050 wspierane przez 23 globalne cele na rok 2030. Cele te obejmują utrzymanie, wzmocnienie i przywrócenie integralności, łączności i odporności wszystkich ekosystemów oraz zwiększenie powierzchni naturalnych ekosystemów, powstrzymanie wymierania gatunków spowodowanego przez człowieka oraz sprawiedliwy podział korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych do 2050 r.

Kluczowe cele na rok 2030 to m.in. przywrócenie 30% zdegradowanych ekosystemów, ograniczenie utraty obszarów o dużym znaczeniu dla różnorodności biologicznej do poziomu bliskiego zeru, stopniowe wycofywanie subsydiów szkodzących różnorodności biologicznej o co najmniej 500 mld dolarów rocznie, zmniejszenie o połowę globalnego marnotrawstwa żywności oraz ograniczenie wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych o 50%.

Porozumienie wzywa również do znacznego zwiększenia mobilizacji środków finansowych na rzecz różnorodności biologicznej do co najmniej 200 mld dolarów rocznie do 2030 roku oraz do zapewnienia przez kraje rozwinięte środków finansowych związanych z różnorodnością biologiczną, w tym oficjalnej pomocy rozwojowej, dla krajów rozwijających się w wysokości co najmniej 20 mld dolarów rocznie do 2025 roku i 30 mld dolarów do 2030 roku.

Nazywając porozumienie "wielkim kamieniem milowym dla ochrony naszego świata przyrody", dyrektor generalny WWF International Marco Lambertini z zadowoleniem przyjął nowe ramy, dodając, że "wspólny globalny cel, który będzie kierował zbiorowym i natychmiastowym działaniem w celu powstrzymania i odwrócenia utraty przyrody do 2030 roku, jest wyjątkowym wyczynem dla tych, którzy negocjowali Globalne Ramy Różnorodności Biologicznej, a także zwycięstwem dla ludzi i planety."

Więcej pod linkiem.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp