Moody’s Investors Service rozszerza swój profil ESG

Moody's Investors Service, agencja zajmująca się ratingami kredytowymi, badaniami i analizą ryzyka, ogłosiła w zeszłym tygodniu rozszerzenie swojego profilu ESG i oceny w tym zakresie w o szereg nowych branż, w tym linie lotnicze, restauracje i firmy z branży gier.

Moody's będzie teraz uwzględniać aspekty ESG w analizie kredytowej spółek, w tym ekspozycję na ryzyko każdego podmiotu. Raporty będą zawierać dwa rodzaje ocen ESG, w tym ocenę profilu emitenta (issuer profile scores, IPS) oraz ocenę wpływu na kredyt (credit impact scores, CIS). Punktacja IPS przedstawiać będzie ekspozycję emitenta na czynniki ESG, które mogą mieć istotne znaczenie dla ryzyka kredytowego, natomiast punktacja CIS wpływ tych czynników ESG na rating kredytowy emitenta.

W swoich raportach wprowadzających Moody's przedstawiła ogólną ocenę dla każdego z sektorów. Przykładowo, w przypadku linii lotniczych agencja Moody's stwierdziła, że czynniki ESG mają umiarkowanie negatywny wpływ na ocenę kredytową, głównie ze względu na ekspozycję sektora na ryzyko transformacji emisji dwutlenku węgla, co stwarza ryzyko związane z ograniczoną zdolnością linii lotniczych do obniżenia emisji CO2, podczas gdy presja społeczna na redukcję emisji nabiera tempa, a rządy mogą potencjalnie zwiększyć regulacje dotyczące emisji z samolotów.

Więcej informacji

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp