MSCI uruchamia narzędzie do pomiaru emisji w portfelach inwestycyjnych

MSCI uruchomiło Total Portfolio Footprinting, narzędzie opracowane w celu ułatwienia zarządzającym aktywami pomiaru emisji dwutlenku węgla w ramach ich portfeli inwestycyjnych.


Narzędzie ma na celu zrozumienie wpływu inwestycji na klimat, poprawę ziarnistości raportowania klimatycznego dla wszystkich klas aktywów i ich części, a także benchmarking postępu klimatycznego w stosunku do celów lub rówieśników z branży. 


Pomiar emisji finansowanych może pomóc zarządzającym inwestycjami w identyfikacji tych części ich całkowitego portfela, które w największym stopniu przyczyniają się do zmian. Pozwala im to również na wyznaczenie celów w zakresie redukcji emisji i monitorowanie ich w czasie w odniesieniu do linii bazowej.

Więcej: https://www.msci.com/documents/10199/f4211899-43bd-48e4-2a55-491b84e299ad

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp