Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Transparentność, wiedza, doświadczenie, otwartość.

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) jest pozarządowym ośrodkiem analityczno-badawczym (think-tank) dążącym do zwiększenia świadomości społeczeństwa, opiniotwórców i decydentów w zakresie wiedzy ekonomicznej i prawniczej.

Celem Instytutu jest wspieranie debaty publicznej opartej na wiedzy poprzez prowadzenie badań, inspirowanie projektów ustawodawczych przyczyniających się do dobrych rozwiązań prawno-gospodarczych, organizowanie kampanii społecznych oraz wdrażanie programów edukacji obywatelskiej. Instytut dąży do pobudzenia wśród społeczeństwa postaw obywatelskich a wśród decydentów odpowiedzialności za tworzone prawo.

PIMG swoją działalność opiera na wiedzy współpracujących z nim ekspertów z zakresu gospodarki i prawa, pozyskując niezależne ekspertyzy dotyczące aktualnych wydarzeń gospodarczych oraz na wymianie myśli z innymi ośrodkami analitycznymi z kraju i zagranicy.

MISJA
I WARTOŚCI

Fundacja Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) zwiększa świadomość prawną i ekonomiczną społeczeństwa, decydentów i opiniotwórców poprzez edukację, opiniowanie, wydawanie ekspertyz i inspirowanie projektów ustawodawczych, przyczyniając się do kształtowania nowoczesnych postaw obywatelskich, tworzenia dobrych rozwiązań prawno-gospodarczych oraz budowania poczucia odpowiedzialności za tworzone prawo.

PIMG kieruje się takimi wartościami, jak: transparentność, wiedza, doświadczenie i otwartość.

Historia

O powołaniu Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej.

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) jest inicjatywą organizacji pozarządowych, które od wielu lat działają na rzecz obywateli, a dla których kwestie swobód obywatelskich i stanowienia dobrego prawa były zawsze bliskie oraz przedsiębiorców, którzy widzą błędy systemowe i dla których gospodarka Polski nie jest obojętna. Zgodnie z założeniami działalność PIMG nie jest i nie będzie związana z żadną opcją polityczną. Zjednoczyła nas chęć, aby nasi decydenci podejmowali decyzje w oparciu o merytoryczną analizę problemów – wyzwań, z którymi przychodzi im się zmagać. Za powołaniem PIMG stoi kluczowa idea, by zmienić stereotypowe postrzeganie Polaków – nas samych – że jesteśmy „mądrzy po szkodzie”. Chcemy zacząć od refleksji, analizy, od debaty publicznej, a dopiero potem regulować nasze życie, przede wszystkim w zgodzie z opiniami ludzi, których regulacje dotyczą.

Wielokrotnie obserwowaliśmy jak rządzący, parlamentarzyści, pracownicy administracji publicznej, podejmowali błędne decyzje, szkodzące nam wszystkim. Powinniśmy to zmienić. Rozumiemy, że Polska demokracja jest nadal młoda, jednakże fakt ten nigdy nie powinien służyć za uzasadnienie tworzenia prawa bez właściwej analizy konsekwencji do jakich prowadzi jego stosowanie. PIMG pragnie o tych konsekwencjach debatować i przedstawiać propozycje rozwiązywania konkretnych problemów mających wpływ na sprawne funkcjonowanie sektora prawnego, gospodarczego czy finansowego Polski. Prawo nie powinno być postrzegane jako zbiór nakazów i zakazów ograniczających wolność jednostki, na które trzeba się godzić, nawet wtedy, gdy nie zostało przedstawione merytoryczne uzasadnienie na rzecz jego wprowadzenia. Jesteśmy przekonani, że jako obywatele możemy podnieść poziom debaty publicznej w Polsce i wpłynąć na jakość podejmowanych decyzji naszych decydentów. Stanie się tak, jeśli skutecznie i wytrwale będziemy realizować ten cel.

Obszary badawcze

Skupiamy się na trzech obszarach, które stanowią trzon życia społecznego i mają największy wpływ na jego jakość.

Finanse
Finanse
Prowadzimy badania i projekty związane z tymi obszarami działalności człowieka, w których występuje przepływ pieniądza. Zainteresowania PIMG ogniskują się przede wszystkim wokół zjawisk związanych ze sferą finansową gospodarki.
Czytaj więcej
Gospodarka
Gospodarka
Zainteresowania Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej związane są z powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozwojem oraz współdziałaniem organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw.
Czytaj więcej
Prawo
Prawo
Dostrzegamy szczególną potrzebę prowadzenia badań nad obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz projektami ustaw i nowelizacji. Celem podejmowanych działań jest poprawa jakości prawa i standardów rządzenia w Polsce.
Czytaj więcej

Wspieraj nas

Zostań naszym partnerem instytucjonalnym (przedsiębiorstwa i organizacje).
Przekaż darowiznę by wspierać nasze działania.

Chcę pomóc
Wróć na początekp