Odpowiedź EBC na konsultacje ESA

W zeszłym miesiącu Europejski Bank Centralny ogłosił swoją odpowiedź na wspólne konsultacje Europejskich Organów Nadzoru (ESA) w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do prostych, przejrzystych i standaryzowanych (STS) sekurytyzacji. Konsultacje miały na celu uzyskanie opinii na temat projektów RTS dotyczących treści, metodologii i prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju. 

EBC popiera tą koncepcję, ale postuluje, aby wzory dotyczące zrównoważonego rozwoju dla papierów wartościowych opartych na aktywach (ABS) STS zostały rozszerzone na papiery wartościowe niebędące aktywami STS. Ponadto EBC chciałby wiedzieć, jak inicjatorzy procesu sekurytyzacji powinni podchodzić do brakujących danych dotyczących istniejących kredytów w sekurytyzowanych portfelach. Jednym z pomysłów jest zobowiązanie inicjatorów do zgłaszania odsetka brakujących ekspozycji bazowych; innym pomysłem jest przedstawienie danych szacunkowych i zwrócenie się do inicjatorów o ujawnienie odsetka ekspozycji bazowych, dla których oszacowano dane stanowiące podstawę głównych wskaźników niekorzystnego wpływu, oraz ujawnienie szczegółów zastosowanej przez nich metodyki szacowania. Ostateczne RTS przez ESA zostaną opublikowane wkrótce (IV kwartał 2022 r.), a następnie zostaną przyjęte przez Komisję Europejską.

Odpowiedź ECB: https://lnkd.in/dnDS8UtJ

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp