OECD rozpoczyna dyskusję w zakresie prawidłowego opodatkowania kryptowalut

OECD opublikowała dokument dotyczący konsultacji społecznych w sprawie nowych globalnych ram przejrzystości podatkowej w celu zapewnienia sprawozdawczości i wymiany informacji w odniesieniu do kryptowalut, a także proponowanych zmian do Wspólnego Standardu Sprawozdawczości (CRS) w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych między krajami. Celem konsultacji jest poinformowanie decydentów o ewentualnym przyjęciu takich ram i związanych z nimi elementów projektu.

Więcej: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=21575a77-b639-45e9-b52a-0f01a6a6794d

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp