Oświadczenie ESMA w sprawie informacji w prospektach emisyjnych

European Securities and Markets Authority (ESMA) wydał publiczne oświadczenie skierowane do właściwych organów krajowych w sprawie tego, jakie informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny być zawarte w prospektach emisyjnych zarówno kapitałowych, jak i niekapitałowych papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prospektu emisyjnego.

Wraz z publikacją ESMA ustanowiła kryteria dla właściwych organów krajowych w celu przyjęcia skoordynowanego podejścia do nadzoru nad prospektami emisyjnymi dotyczącymi kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego ("ESG"), a ponadto zapewniła emitentom bardzo istotne wytyczne dotyczące informacji, które muszą zawrzeć w swoich prospektach emisyjnych w tej sprawie, zapewniając potencjalnym inwestorom dostęp do wszystkich informacji na temat zrównoważonego rozwoju, które umożliwią im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich inwestycji.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp