Instytut Globalizacji

Jest niezależnym instytutem spraw publicznych, posiadającym statut fundacji. Misją Instytutu jest deregulacja gospodarki. Instytut Globalizacji promuje pozytywne aspekty globalizacji, związane z rozwojem cywilizacyjnym, wzrostem dobrobytu jednostki oraz redukcją biedy na świecie.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Jest niezależnym think-tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej. Fundacja Pułaskiego dostarcza strategiczne analizy i rozwiązania dla decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, które dają wgląd w przyszłość i przewidują nadchodzące zmiany.

Koalicja na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikropłatności

Polski Instytut Myśli Gospodarczej jest członkiem „Koalicji na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikropłatności”. Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności powstała wiosną 2007 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Podstawowym celem utworzenia Koalicji jest rozwój i upowszechnienie elektronicznych instrumentów płatniczych i przyspieszenie elektronizacji gospodarki. Koalicja funkcjonuje jako platforma współpracy banków i firm technologicznych z partnerami reprezentującymi różne środowiska. Inicjatorzy Koalicji chcieli w ten sposób korzystać ze wspólnego doświadczenia i wiedzy przedstawicieli różnych środowisk w celu rozszerzenia zakresu funkcjonowania rozliczeń bezgotówkowych, przyspieszenia elektronizacji gospodarki, zwiększenia satysfakcji klientów oraz obniżenia kosztów jednostkowych transakcji elektronicznych.

Fundacja im. Stefana Batorego

Polski Instytut Myśli Gospodarczej pozyskał dotację na działania mające na celu przygotowanie dwustronnej współpracy partnerskiej z podmiotem z Norwegii w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), na podstawie umowy zawartej między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

Fundacja im. Stefana Batorego, założona w 1988 roku przez George’a Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Jest organizacją zrzeszającą producentów. To organizacja, której rolą jest zbudować wspólnie z administracją rządową i samorządową polski system dla produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych na wzór krajów Unii. W państwach europejskich systemy jakości i ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych były zawsze tworzone głównie przez producentów i sprzedawców lub organizacje je reprezentujące.

Wśród najważniejszych zadań stojących przed tą organizacją należy wymienić konieczność dotarcia do świadomości, producentów żywności, przetwórców, instytucji kontrolnych, samorządów, konsumentów, jednym słowem do świadomości społecznej o roli produktów tradycyjnych i regionalnych jaką odgrywają one na rynku europejskim i powinny odgrywać w Polsce w eksporcie i na rynku wewnętrznym.

Fundacja Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

To polski oddział Global Entrepreneur Week, ruchu społecznego na rzecz promowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców całego świata, niezależnie od wieku czy płci. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości współtworzą firmy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, uczelnie wyższe i osoby prywatne, które chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

MasterCard

Jest firmą technologiczną działającą w globalnym obszarze płatności. Obsługują najszybszą światową sieć przetwarzania płatności, łączącą konsumentów, instytucje finansowe, punkty handlowo-usługowe, rządy i przedsiębiorstwa w ponad 210 krajach i terytoriach.

Produkty i rozwiązania MasterCard ułatwiają codzienne funkcjonowanie działalności handlowej, takiej jak zakupy, podróże, prowadzenie firmy i zarządzanie finansami. Sprawiają, że są one bezpieczniejsze i sprawniejsze dla każdego użytkownika.

Biuro Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS"

Działa na rynku firm doradczych i konsultingowych od 1992 roku. Jest podmiotem uprawnionym do badania i oceny sprawozdań finansowych objętym rejestrem nr 64 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Firma posiada rozległe doświadczenia zdobyte przez zespół biegłych rewidentów w badaniu przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego i cywilnego w zakresie przemysłu, budownictwa, handlu, ubezpieczeń społecznych i majątkowych, banków i jednostek budżetowych. EKO-BILANS jest w pierwszej 20 najaktywniejszych polskich firm audytorskich.

Polska Akademia Public Relations (PAPR)

Jest instytucją specjalizującą się w przekazywaniu wiedzy związanej z komunikowaniem się. PAPR jest pierwszym podmiotem na polskim rynku zajmującym się kompleksowo edukacją z zakresu Public Relations i dziedzin pokrewnych.

Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"

Jest jednym z czołowych centrów szkolnictwa w Polsce. Prowadzi szkoły policealne i licea dla dorosłych stworzone z myślą o słuchaczach oraz kursy przed maturą i egzaminami zawodowymi. ECK „PASCAL” jest obecny w ponad 10 miejscowościach, w 6 województwach. Posiada Certyfikat Rzetelności, będący gwarantem niepodważalnej wiarygodności i uczciwości w prowadzeniu Szkoły oraz oficjalną rekomendację do współpracy od KRD, działającego pod bezpośrednim nadzorem Ministra Gospodarki.

Wróć na początekp