PIMG ESG Policy Note #4: Równowaga płci w spółkach handlowych według Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej realizowana jest Strategia na rzecz równości płci na lata 2020-2025, czego przejawem Dyrektywa (UE) 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków. Jej celem jest wprowadzenie równowagi płci wśród dyrektorów dużych spółek giełdowych. Dyrektywa ta ma znaczenie w ramach wypełniania strategii ESG, ponieważ kwestie równościowe ujmowane są często w ramach wskaźnika „S” w samym „ESG”.

Zapraszamy do lektury!

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp