System podatkowy

PODATKI

Czym jest nowoczesny system podatkowy?

W XXI wieku administracja podatkowa mierzy się z szeregiem wyzwań związanych z rosnącym poziomem skomplikowania systemów gospodarczych, międzynarodową konkurencją systemów podatkowych, zmianami technologicznymi oraz w zakresie rynku pracy. Można zaobserwować trzy główne trendy w zakresie odpowiedzi na te wyzwania:

• Postępująca digitalizację systemów podatkowych,
• Rosnące znaczenie responsywnych rozwiązań podatkowych,
• Profesjonalizację procesu tworzenia i modyfikacji rozwiązań podatkowych.

W efekcie powstające na naszych oczach nowoczesne rozwiązania podatkowe mają składać się na spójne, oparte o dorobek naukowy oraz najnowsze rozwiązania technologiczne systemy podatkowe, realizujące skutecznie i efektywnie politykę gospodarczą państwa.

Digitalizacja

Obszar technologiczny nowoczesnego systemu podatkowego dotyczy efektywnej i bieżącej wymiany danych między organami podatkowymi, a podatnikami
(np. JPK, e-faktury, e-księgi), jak również budowy zdolności analitycznych po stronie organów podatkowych. Dodatkowym obszarem digitalizacji systemu podatkowego jest rosnące znaczenie kanałów cyfrowych w komunikacji z podatnikami.

Prawo responsywne

We współczesnym świecie rola organów podatkowych jako kontrolerów rozliczeń podatkowych zaczyna się wyczerpywać. W świetle trudności z bieżącą kontrolą dużych podatników o skomplikowanej strukturze działalności, coraz większego znaczenia zaczyna nabierać relacja podatkowa oparta o bieżąca współpracę, wsparcie podatnika i delegację na niego zadań kontrolnych. Przykładami takich rozwiązań są systemy nadzoru horyzontalnego, wytyczne co do należytej staranności czy działania edukacyjne administracji podatkowej.

Tworzenie prawa

Bogaty dorobek naukowy w zakresie optymalnego systemu podatkowego zaczyna być coraz bardziej interesujący dla decydentów kształtujących politykę gospodarczą wielu krajów. Zarówno badania ekonomii, ekonomicznej analizy prawa, socjologii jak i nauk o zarzadzaniu przekładają się na tworzenie efektywniejszych, skuteczniejszych oraz lepiej dostosowanych do rzeczywistości mechanizmów podatkowych.

01/2022 Policy Note

W opracowaniu przedstawiono cechy innowacyjnego rozwiązania fiskalnego w Polsce - wirtualnej kasy fiskalnej w postaci aplikacji. Bazując na doświadczeniach innych państw członkowskich UE, zaproponowano szereg usprawnień tego rozwiązania w obszarze podmiotowym, technologicznym i administracyjnym.
W obszarze przedmiotowym autorzy skupiają się na zakresie obowiązywania tego rozwiązania fiskalnego i jego obligatoryjności. Wskazuje się również na potrzebę dalszych prac nad rozwiązaniami technologicznymi aplikacji - tj. rozwiązaniami chmurowymi oraz wystawianymi paragonami. Ostatni aspekt obejmuje proces wdrożenia wirtualnej kasy i certyfikacji aplikacji.

Aktualności

Najnowsze wiadomości z zakresu podatków

Dokumenty i akty prawne

Dokumenty i akty prawne Unii Europejskiej

Wróć na początekp