Polski Instytut Myśli Gospodarczej na VII OFIP

W dniach 8 i 9 września, Polski Instytut Myśli Gospodarczej wziął udział w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W dniach 8 i 9 września, Polski Instytut Myśli Gospodarczej wziął udział w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. OFIP to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie. W konferencji biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi.

Przedstawiciel Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej, Jakub Szymik wziął udział w panelu pod tytułem „Ambiwalentna rola nowych technologii w działaniach obywatelskich - wróg czy sojusznik?” z Łukaszem Żuchowskim z Fundacji Centrum Europy Lokalnej oraz Michałem Bielickim z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Panel był częścią dyskusji poprzedzającej przygotowanie nowej strategii rozwoju trzeciego sektora „Trzeci sektor dla Polski”.

Dyskusja wyznaczyła kierunki rozwoju wsparcia dla organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania nowych technologii. Głosy z widowni wskazywały na fakt, iż wiele z małych, oddolnych inicjatyw nie zastanawia się nawet nad strategią wykorzystania mediów społecznościowych - ich problemem jest brak dostępu do internetu, komputera oraz podstawowego know-how.

Założenia i rekomendacje przyjęte w strategii rozwoju wsparcia informatyzacji ujmują stworzenie programu grantowego na modernizację i tworzenie stron internetowych dla NGO z obszarów wiejskich, stworzenie programu szkoleń dla członków, władz i wolontariuszy działających w trzecim sektorze oraz rekomendowanie stronie rządowej stworzenie portalu, gdzie obligatoryjnie będą ogłaszane konkursy grantowe na wszystkich szczeblach władzy. Za istotny punkt rozwoju zostało również uznane skupianie się środowiska NGO w sieci wokół portalu ngo.pl.

Strategia w końcowym kształcie zostanie przyjęta we wrześniu 2015 r. podczas konferencji „Rok po OFIP”. Gościem honorowym forum był Prezydent RP, Bronisław Komorowski, który przyznał odznaczenia najaktywniejszym działaczom sektora pozarządowego. Organizatorem panelu „Ambiwalentna rola nowych technologii w działaniach obywatelskich - wróg czy sojusznik?” było Stowarzyszenie Edukacja przez Internet.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp