Prawo

Obszar badań Instytutu

Polski Instytut Myśli Gospodarczej dostrzega szczególną potrzebę prowadzenia badań nad obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz projektami ustaw i nowelizacji. Celem podejmowanych działań jest poprawa jakości prawa i standardów rządzenia w Polsce. Zainteresowania PIMG obejmują wszystkie dziedziny prawa, a szczególności monitorowanie i analizy:

  • prawa pracy
  • prawa cywilnego
  • prawa gospodarczego
  • prawa karnego
  • prawa konstytucyjnego
  • prawa europejskiego i międzynarodowego

Badania i analizy PIMG dotyczą także implementacji prawa oraz jego stosowania przez organy władzy publicznej. Badania i rekomendacje Instytutu skupiają się na decyzjach i orzeczeniach sądowych.

Wróć na początekp