Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Obszary badawcze

Polski Instytut Myśli Gospodarczej skupia się na trzech obszarach, które stanowią trzon życia społecznego i mają największy wpływ na jego jakość. Obszarami tymi są:

  • finanse;
  • gospodarka;
  • prawo.

Jeśli uważasz, że jakiś temat dotyczący powyższych obszarów wymaga naszej uwagi i zajęcia przez nas stanowiska, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy wszystkie sugestie. 

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego