Kampania społeczna "Prawo dla Ludzi"

Polski Instytut Myśli Gospodarczej wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zainicjował Kampanię Prawo dla ludzi, ponieważ, w jego ocenie, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej brakuje często głębszej refleksji nad skutkami tworzonego prawa.

Kampania jest skierowana przeciwko dyskutowanej obecnie w Brukseli dyrektywie tytoniowej. Dyrektywa zakazuje produkcji e-papierosów, papierosów cienkich i mentolowych. Jej celem jest ujednolicenie papierosów dostępnych w obrocie handlowym w Europie, a wraz z tym i w Polsce. W efekcie ograniczona zostanie wolność wyboru osób pełnoletnich.

Zdaniem Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej proponowana dyrektywa jest przykładem kolejnej nieprzemyślanej ingerencji w wolność wyboru Europejczyków i Polaków. Niezrozumiałe jest dlaczego zignorowany został głos obywateli wyrażony w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2010. Wzięło w nich udział 90 tys. osób, spośród których 85% wyraziło dezaprobatę dla zaproponowanych rozwiązań dotyczących regulacji dostępu do wyrobów tytoniowych. Tak poprowadzone konsultacje są jedynie karykaturą dialogu społecznego i podważają zaufanie obywateli do kręgów rządzących oraz urzędników z Brukseli.

Dyrektywa tytoniowa ograniczy jednak nie tylko wolność wyboru, ale także znacząco wpłynie na naszą gospodarkę. Polska straci na dyrektywie najwięcej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tytoń dla Polski jest najważniejszym eksportowym produktem rolno-spożywczym. Wiążą się z tym wpływy do polskiego budżetu, które są niewspółmiernie wyższe niż w innych krajach zjednoczonej Europy – to 22 mld zł. Warto dodać, że z branżą związane jest też 60 tys. miejsc pracy. Nikt o tym nie mówi, tak jakby eksport, wpływy budżetowe i miejsca pracy nie były dobrem o które trzeba dbać. Dlatego trzeba zadać pytanie kto zyska na dyrektywie tytoniowej? Jedynym beneficjentem wprowadzenia dyrektywy tytoniowej będą organizacje przestępcze związane z nielegalnym handlem papierosami.

Pragniemy dyskutować z polskimi decydentami o zasadności dyrektywy tytoniowej, by ważne problemy społeczne nie były rozwiązywane jedynie przy pomocy biurokratycznej inżynierii. Prawo powinno służyć ludziom. Nie wolno o nich zapominać i ograniczać ich wolność wyboru poprzez tworzenie regulacji prawnych pozbawionych racjonalnego uzasadnienia. Zdaniem PIMG prawo stanowione w ten sposób, to złe prawo.

Strona projektu

Koordynator

Wróć na początekp