Ratingi ESG

Giełdowy nadzorca europejski (ESMA) opublikował zaproszenie do przedstawiania uwag na temat rynku podmiotów sporządzających ratingi dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w Unii Europejskiej. W oparciu o przedstawione opinie, ESMA wraz z Komisją Europejską przygotuje do końca czerwca 2022 r. dokument przeglądowy. Będzie on miał wpływ na regulacje dotyczące ratingów ESG, które mają zostać przedstawione w 2023 roku. Dlatego już teraz warto wziąć udział w konsultacjach by nie być zaskoczonym szykowanymi zmianami.

Zaproszenie dostępne jest na stronie ESMA.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp