Regulacje agencji ratingowych ESG już wkrótce?

Rośnie presja nakładana na prawodawców, aby formalnie uregulować kwestię agencji ratingowych, które na podstawie swoich danych przyznają inwestycjom wysokie lub niskie oceny w zakresie ESG.

Pierre Bollon, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), wyznał, że dostawcy takich informacji odgrywają coraz ważniejszą rolę w branży inwestycyjnej i powinni podlegać takiej samej kontroli regulacyjnej jak inne podioty sektora usług finansowych.

Dane dotyczące ESG są wykorzystywane do konstruowania indeksów, które określają strategię inwestycyjną wielu podmiotów, w tym funduszy inwestycyjnych. Według danych ESMA na terenie UE działa obecnie około 59 dostawców ratingów ESG, w tym klilkoro dużych dostawców spoza UE.

Więcej: https://www.ft.com/content/b388a52c-78cc-40ac-b911-dae6a519f279

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp