Taksonomia społeczna według Platformy na rzecz Zrównoważonego Finansowania

Platforma Zrównoważonego Finansowania (the Platform on Sustainable Finance) przedstawiła niedawno swój raport końcowy dotyczący propozycji taksonomii społecznej. Opiera się on na celach dotyczących międzynarodowych standardów i wytycznych w zakresie praw człowieka w UE, np. na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W raporcie poczyniono pewne postępy w zakresie nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i obrotów, zarządzania, mierników jakościowych i ilościowych, identyfikacji szkodliwych działań w ramach taksonomii społecznej, a także modeli łączenia taksonomii środowiskowej i społecznej. Jednak ponieważ jest to projekt w toku, przyszłe wyniki zostaną przekazane Komisji Europejskiej, której raport na temat włączenia celów społecznych do ram taksonomii jest spodziewany pod koniec 2022 roku.

Dla zainteresowanych raport dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp