Test warunków skrajnych EBC: Ryzyko kredytowe banków podwoi się do 2030 r. przy wolniejszej transformacji klimatycznej

Banki, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe skorzystałyby na niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku finansowym do końca dekady, gdyby działania na rzecz ograniczenia emisji zostały znacznie przyspieszone, zgodnie z nowymi wynikami testów warunków skrajnych opublikowanymi przez Europejski Bank Centralny (EBC), które wykazały, że ryzyko kredytowe banków może wzrosnąć o ponad 100% do 2030 r., jeśli inicjatywy mające na celu osiągnięcie globalnych celów klimatycznych zostaną przesunięte na drugą połowę dekady.

Na potrzeby nowego testu warunków skrajnych, EBC rozważył trzy scenariusze transformacji klimatycznej, w tym "przyspieszoną transformację", która natychmiast uruchamia zielone inwestycje w celu osiągnięcia redukcji emisji do 2030 r. niezbędnej do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury do +1,5ºC; "późną transformację", która nadal osiąga cele porozumienia paryskiego, ale opóźnia zwiększenie działań do czasu po 2025 r. oraz; "opóźnioną transformację", zgodną ze wzrostem temperatury o około +2,5ºC do końca wieku.

Pomimo wyższych kosztów początkowych, test warunków skrajnych wykazał jednak, że scenariusz "przyspieszonej" transformacji skutkował najniższym ryzykiem finansowym i najniższym ryzykiem fizycznym w perspektywie długoterminowej, przy czym scenariusz "późnego impulsu" skutkował najpoważniejszym średnioterminowym wpływem na koszty i ryzyko, a scenariusz "opóźniony" prowadził do znacznie wyższego długoterminowego ryzyka fizycznego związanego z zagrożeniami klimatycznymi.

Więcej pod linkiem.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp