UE inwestuje 1,8 mld euro w projekty w dziedzinie czystych technologii

Komisja Europejska ogłosiła, że zainwestuje ponad 1,8 mld euro w 17 dużych projektów związanych z czystą technologią, które łącznie mogą zmniejszyć emisję 136 mln ton CO2eq w ciągu pierwszych 10 lat ich funkcjonowania. Projekty te są realizowane w Bułgarii, Finlandii, Francji, Niemczech, Islandii, Holandii, Norwegii, Polsce i Szwecji.

Dotacje zostaną wypłacone z unijnego Funduszu Innowacji, jednego z największych na świecie programów finansowania projektów w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Inwestycje, których celem jest wprowadzenie na rynek przełomowych technologii w energochłonnych gałęziach przemysłu, dotyczą takich obszarów jak wodór, energia odnawialna, infrastruktura do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz produkcja kluczowych komponentów do przechowywania energii i źródeł odnawialnych.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_4402

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp