UE zmienia system handlu emisjami i wprowadza ostrzejsze cele

Prawodawcy w Parlamencie Europejskim i członkowie Rady UE osiągnęli w weekend porozumienie w sprawie istotnych zmian w systemie handlu emisjami (ETS) - wewnętrznym unijnym mechanizmie ustalania cen za emisję dwutlenku węgla - w tym zwiększenia docelowych celów redukcji emisji w systemie oraz rozszerzenia systemu na dodatkowe sektory.

Porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku zakończenia negocjacji w sprawie planu działania Komisji Europejskiej "Fit for 55" - proponowanej strategii UE mającej na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. - poprzez sfinalizowanie szczegółów dotyczących najbardziej znaczącego mechanizmu redukcji emisji w UE, obejmującego około 40% całkowitych emisji UE.

Ustanowiony w 2005 r. europejski system handlu uprawnieniami do emisji nakłada cenę na emisje dwutlenku węgla w kluczowych sektorach o dużej intensywności emisji gazów cieplarnianych, w tym m.in. w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła, rafineriach ropy naftowej, przemyśle stalowym, cementowym, papierniczym, chemicznym i lotnictwie komercyjnym. System działa na zasadzie limitu i handlu, ustalając limit ograniczający ilość gazów cieplarnianych (GHG), które mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa każdego roku, a stała liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest wydawana corocznie, przy czym przedsiębiorstwa muszą posiadać wystarczającą liczbę uprawnień, aby pokryć swoje emisje i zapewnić, że mieszczą się one w limicie, a także mogą handlować uprawnieniami między sobą w razie potrzeby.

Według Komisji Europejskiej, dochody z EU ETS mają być wydawane przez państwa członkowskie w całości na projekty związane z klimatem i energią, jak również na rozwiązywanie społecznych aspektów transformacji.

Nowe porozumienie znacznie zwiększy ambicje EU ETS, kierując redukcję emisji w objętych nim sektorach do 62% do 2030 r. w porównaniu z 2005 r., w porównaniu z wcześniejszym 43% mandatem. Zwiększy się również tempo redukcji emisji, do 4,3% w latach 2024-2027 i 4,4% w latach 2028-2030. Ponadto obecne bezpłatne uprawnienia w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji będą stopniowo wycofywane w ciągu najbliższych kilku lat, w następstwie niedawnego porozumienia w sprawie wprowadzenia podatku węglowego od przywozu (mechanizm dostosowania na granicy sektora węglowego (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM)), dzięki czemu podatek ten będzie zgodny z zasadami WTO.

Porozumienie wprowadza również handel emisjami do nowych sektorów, rozszerzając EU ETS na emisje z sektora morskiego oraz ustanawiając oddzielny system handlu emisjami dla budynków i transportu drogowego oraz niektórych innych sektorów przemysłowych począwszy od 2027 r.

Więcej pod linkiem.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp