Unijny stress test wykazał, że fundusze emerytalne są istotnie narażone na ryzyko klimatyczne

Europejskie instytucje emerytalne są "istotnie narażone" na ryzyko związane z klimatem, jak wynika z wyników testów warunków skrajnych opublikowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Jest to unijny regulator finansowy zajmujący się ubezpieczeniami i emeryturami.

Rozpoczęty w kwietniu pierwszy klimatyczny test warunków skrajnych (stress test) EIOPA miał na celu ocenę odporności europejskich instytucji pracowniczych programów emerytalnych (IORP) na scenariusz nagłego, nieuporządkowanego przejścia do neutralności klimatycznej w wyniku opóźnionych działań politycznych.

Scenariusz przewidywał gwałtowny wzrost cen węgla, prowadzący do silnego wzrostu cen paliw kopalnych, podnoszący koszty energii, wpływający na ogólne perspektywy gospodarcze oraz wywierający presję na rynki kapitałowe, w szczególności w sektorach intensywnie wykorzystujących węgiel. Inne skutki przewidywane w scenariuszu obejmowały wzrost spreadów kredytowych dla przedsiębiorstw z sektorów brunatnych, wzrost rentowności zwiększający koszt emisji długu państwowego oraz spowolnienie wzrostu wartości klas aktywów materialnych, takich jak nieruchomości.

W ramach ćwiczenia, skoncentrowanego na portfelu aktywów IORP, stwierdzono, że scenariusz spowodował spadek aktywów o prawie 13%, co odpowiada 255 mld euro strat, głównie w inwestycjach w akcje i obligacje. Stwierdzono, że średnio 6 % inwestycji IORP w akcje i 10 % inwestycji w obligacje korporacyjne dotyczyło sektorów o wysokiej emisji dwutlenku węgla, w tym górnictwa, energii elektrycznej i gazu oraz transportu lądowego, w których odnotowano odpisy w wysokości od 20 do 38 %.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż wpływ na wskaźniki finansowania wydawał się możliwy do opanowania, ponieważ spadki wyceny aktywów zostały nieco zrównoważone przez spadki po stronie pasywów wynikające z wyższych stóp wolnych od ryzyka, regulator stwierdził, że nie zrekompensowało to w pełni spadku.

Ankieta przeprowadzona równolegle z testem warunków skrajnych wykazała, że tylko 14% instytucji pracowniczych programów emerytalnych stosuje środowiskowe testy warunków skrajnych w ramach własnego zarządzania ryzykiem, przy czym te, które przeprowadzają takie testy, zazwyczaj osiągają lepsze wyniki niż ich odpowiednicy.

Więcej informacji pod linkiem.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp