Większość globalnych inwestorów bierze pod uwagę ESG przy podejmowaniu decyzji!

Ponad połowa respondentów badania Aviva Investors przeprowadzonego wśród 500 inwestorów na całym świecie uważa, że inwestycje wspierające transformację energetyczną zapewnią najlepsze zyski finansowe.Przeważająca większość globalnych inwestorów aktywnie bierze pod uwagę czynniki środowiskowe, społeczne lub związane z ładem korporacyjnym (ESG), gdy chodzi o inwestycje w aktywa realne - wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Aviva Investors. W corocznym badaniu Aviva Investors przeprowadziła ankietę wśród 500 inwestorów z całego świata, reprezentujących ponad 3,5 biliona dolarów w aktywach, z których dziewięciu na dziesięciu stwierdziło, że aktywnie uwzględnia czynniki ESG w swoich inwestycjach.Ponad dwie trzecie - 67% - ankietowanych stwierdziło również, że czują się odpowiedzialni za zrównoważone inwestowanie, a 79% z nich preferuje portfel inwestycyjny, w którym priorytetem są zyski finansowe przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ESG. Więcej o badaniu pod linkiem
Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp