Wstępny projekt Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju już dostępny

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) ogłosiła wydanie wstępnego projektu Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju, określającego proponowane zasady i wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie raportowania wpływu, szans i zagrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem zgodnie z przygotowywaną dyrektywą UE w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

EFRAG, prywatne stowarzyszenie finansowane w większości przez UE, zostało upoważnione przez Komisję Europejską w czerwcu 2020 r. do przygotowania nowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie zrównoważonej sprawozdawczości korporacyjnej.

Zgodnie z Zasadami Ogólnymi opublikowanymi przez EFRAG wraz z projektami do konsultacji, zgodność z nowymi standardami sprawozdawczości będzie wymagała od spółek ujawnienia wszystkich istotnych informacji na temat ryzyka i szans związanych z ich wpływem na zrównoważony rozwój. Nowe projekty obejmują standardowe, "sektorowe" ujawnianie informacji, które będą miały zastosowanie we wszystkich sektorach, ujawnianie informacji, które w szczególności odnoszą się do spółek działających w określonych sektorach, a także ujawnianie istotnych informacji na temat wpływu na zrównoważony rozwój, ryzyka i szans na poziomie poszczególnych jednostek.

Projekty ujawnień są podzielone na kategorie "Środowisko", "Społeczne" i "Ład korporacyjny". Standardy EFRAG wymagają min. ujawnienia istotnych informacji na temat czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem w łańcuchu wartości. Na przykład, projekt zmian klimatycznych wymaga ujawnienia "pośrednich emisji gazów cieplarnianych brutto z zakresu 3 w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2", co obejmuje szeroki zestaw emisji poza bezpośrednią kontrolą spółek, w tym zakupy na rynku wyższego szczebla, sprzedawane produkty, transport towarów, podróże, a nawet inwestycje finansowe.

Więcej informacji: https://www.efrag.org/lab3

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp