Rewolucja ESG na rynku polskim już wkrótce!

Bieżące wyzwania

Zdrowie publiczne

Wyzwania ,,Nowego zdrowia publicznego"

Podstawą działania współczesnego zdrowia publicznego (tzw. nowego zdrowia publicznego), w tym promocji zdrowia, jest społeczno-ekologiczny (społeczno-środowiskowy, środowiskowy, ekologiczny) model zdrowia. Zakłada on istnienie wzajemnych związków człowieka z otoczeniem społecznym jak również współistnienie licznych uwarunkowań zdrowia, zlokalizowanych na kilku poziomach:

- najniższym dotyczącym osoby, jednostki społeczności i instytucjonalnym gdzie istotne znaczenie mają czynniki wynikające z relacji między organizacjami jak również wewnątrz organizacji,

- najwyższym: demograficznym, społecznym, ekonomicznym i politycznym. Znaczenie tu mają polityki publiczne, prawo oraz normy kulturowe.

Do zmiany sytuacji zdrowotnej potrzebne są działania na wszystkich poziomach uwarunkowań.

Problemy jednostki

Dla jednostki kluczowym problemem są wykształcenie, wiedza, kreowane postawy, wsparcie społeczne, które bezpośrednio przekładają się na dokonywane wybory a co za tym idzie na czynniki utraconych lat w zdrowiu i oczekiwaną długość życia.

Zależności instytucjonalne

Istotne znaczenie mają czynniki wynikające z relacji między organizacjami jak również wewnątrz instytucjonalne. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce pracy i programy profilaktyczne wprowadzane przez pracodawców.

Aspekty gospodarcze, demograficzne, polityczne

Na najwyższym poziomie szczególnie politycznym i prawnym znaczenie mają kreowane polityki publiczne i normy prawne zwłaszcza aspekt implementacji międzynarodowych wytycznych/norm/przepisów w Polsce.

01/2023 Health Policy Note

Do momentu pandemii COVID-19 Zdrowie Publiczne było obszarem mało znanym. Choć wiele razy sygnalizowano potrzebę zmian definicji tej dziedziny, uświadomienia społecznego czym tak naprawdę się zajmuje po zmiany zwiększenie wpływu na tworzenie polityk zdrowotnych to dopiero wybuch pandemii spowodował, że zwykli obywatele jak również decydenci zainteresowali się tym obszarem. Warto zatem przyjrzeć się temu co było, co jest obecnie, a co powinno być zmienione, aby w przyszłości uniknąć chaosu, który towarzyszył pierwszym miesiącom pandemii.

Dokumenty i akty prawne

Raporty oraz dokumenty dotyczące służby zdrowia

Wróć na początekp