Zmieniony tekst CSRD zatwierdzony

W dniu 14 lipca 2022 r. członkowie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI) zatwierdzili zmieniony tekst projektu CSRD. Ostateczne głosowanie planowane jest na drugą połowę października 2022 r. 

CSRD będzie miała zastosowanie do dużych jednostek, MŚP notowanych na giełdzie oraz dużych jednostek zależnych i oddziałów przedsiębiorstw z państw trzecich obok jednostek tzw. zainteresowania publicznego, do których dyrektywa o raportowaniu niefinansowym (która zostanie zastąpiona przez CSRD), już ma zastosowanie. 

Obowiązkowe standardy sprawozdawczości, które mają być wydane przez EFRAG i stosowane przez przedsiębiorstwa składające sprawozdania, mają być gotowe do czerwca 2023 r.

Więcej: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2022/07-13/CSRD-consolidatedtext-final_EN.pdf

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp