Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Pimg:

Polski Instytut Myśli Gospodarczej na VII OFIP

W dniach 8 i 9 września, Polski Instytut Myśli Gospodarczej wziął udział w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Więcej

Pimg:

PIMG partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Polski Instytut Myśli Gospodarczej został partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja będzie miała miejsce w listopadzie.

Więcej

Pimg:

Kampania "Życie bez hałasu" zakończona powodzeniem

Kampania „Życie bez hałasu“, koorynowana przez ekspertkę PIMG dr Katarzynę Pisarską zakończyła się sukcesem. Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, Port Lotniczy im. Chopina w Warszawie został zobowiązany do ograniczenia oddziaływania akustycznego do granic obszaru ograniczonego użytkowania.

Więcej

Pimg:

Są podstawy do zaskarżenia dyrektywy tytoniowej

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) popiera stanowisko polskiego wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego  w obronie papierosów mentolowych i związanych  z ich produkcją tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Więcej

Pimg:

Obligatoryjne wysłuchania publiczne

Polski Instytut Myśli Gospodarczej planuje zrealizować projekt dotyczą wprowadzenia obligatoryjnego charakteru wysłuchań publicznych w Polsce. Celem jest usprawnienie instytucji wysłuchania publicznego, a co za tym idzie poprawa jakości współpracy „władza-obywatel” w procesie stanowienia prawa w Polsce. Zapraszamy do współpracy Organizacje Pozarządowe zainteresowane projektem.

Więcej

Prawo:

Tradycyjne wędzenie

Polski Instytut Myśli Gospodarczej popiera stanowisko Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w sprawie zawartości substancji smolistych w wędzonkach wytwarzanych tradycyjnie.

Więcej

Pimg:

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

Polski Instytut Myśli Gospodarczej został Członkiem „Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności”.

Więcej

Pimg:

PIMG pozyskuje fundusze

Polski Instytut Myśli Gospodarczej pozyskał dotację na działania mające na celu przygotowanie dwustronnej współpracy partnerskiej z podmiotem z Norwegii w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego.

Więcej

Gospodarka:

Mediacje i negocjacje z korzyścią dla przedsiębiorców

Polubowne metody rozwiązywania sporów ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution) coraz częściej zastępują tradycyjne procesy sądowe. Mediacje i negocjacje to najefektywniejsze formy ADR, mogące przynieść spore korzyści dla przedsiębiorców, w szczególności gdy zestawimy je z rozwiązywaniem sporów na drodze sądowej. 

Więcej

Prawo:

Zamówienia publiczne – znów do poprawki

Polskie prawo zamówień publicznych niejednokrotnie przekonało nas o swojej niedoskonałości. Podmioty organizujące przetarg często kierują się tylko ceną, nie zwracając uwagi na inne kryteria przy wyborze wykonawcy. Przedsiębiorcy, w celu wygrania przetargu, zaniżają ceny wykonania robót, co ma zły wpływ na sytuację gospodarczą.

Więcej

TOP NEWS

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego