Obszary badawcze

Skupiamy się na trzech obszarach, które stanowią trzon życia społecznego i mają największy wpływ na jego jakość.

ESG
ESG
Prowadzimy badania i projekty związane ze zrównoważonym rozwojem. Zainteresowania PIMG ogniskują się przede wszystkim wokół wpływu obecnych prac legislacyjnych na polskiego przedsiębiorcę.
Czytaj więcej
Podatki
Podatki
Zainteresowania Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej związane są z powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem oraz rozwojem systemu podatkowego w Polsce.
Czytaj więcej
Nowe technologie
Nowe technologie
Dostrzegamy szczególną potrzebę prowadzenia badań nad obszarem związanym z nowymi technologiami.
Czytaj więcej

MISJA
I WARTOŚCI

Fundacja Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) zwiększa świadomość prawną i ekonomiczną społeczeństwa, decydentów i opiniotwórców poprzez edukację, opiniowanie, wydawanie ekspertyz i inspirowanie projektów ustawodawczych, przyczyniając się do kształtowania nowoczesnych postaw obywatelskich, tworzenia dobrych rozwiązań prawno-gospodarczych oraz budowania poczucia odpowiedzialności za tworzone prawo.

PIMG kieruje się takimi wartościami, jak: transparentność, wiedza, doświadczenie i otwartość.

Nasze projekty

Prowadzimy projekty związane z naszymi obszarami badawczymi.

Prawo dla ludzi
Prawo dla ludzi
Polski Instytut Myśli Gospodarczej wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zainicjował Kampanię Prawo dla ludzi, ponieważ, w jego ocenie, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej brakuje często głębszej refleksji nad skutkami tworzonego prawa.
Czytaj więcej
Życie bez hałasu
Życie bez hałasu
Zorganizowana przez PIMG kampania społeczna miała na celu uświadomienie obywatelom iż nie są bezsilni wobec uciążliwości życia w hałasie związanym z funkcjonowaniem portów lotniczych na terenie Polski. Istnieją bowiem regulacje chroniące prawa obywateli w tym zakresie.
Czytaj więcej
Szkoła finansów
Szkoła finansów
Szkoła finansów jest programem kierowanym do uczniów. Jego celem jest uzupełnienie programu nauczania przedsiębiorczości, poprzez warsztaty prowadzone przez eksperta z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie przedsiębiorczości.
Czytaj więcej

Nasi partnerzy

Instytut współpracuje i realizuje projekty z Partnerami.

Aktualności

Dowiedz się więcej

latest news

Konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

13 maja 2022 
Na początku maja Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zajął się kwestią ryzyka środowiskowego w ramach nadzoru ostrożnościowego dla instytucji kredytowych ujętego w Rozporządzeniu CRR i rozpoczął publiczne konsultacje. EBA gromadzi informacje dotyczące tego, czy oraz w jaki sposób ryzyko środowiskowe powinno być traktowane w ramach Filaru 1. Czy możliwe jest zdyscyplinowanie instytucji kredytowych do takiego działania, […]
latest news

Wstępny projekt Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju już dostępny

10 maja 2022 
Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) ogłosiła wydanie wstępnego projektu Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju, określającego proponowane zasady i wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie raportowania wpływu, szans i zagrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem zgodnie z przygotowywaną dyrektywą UE w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). EFRAG, prywatne stowarzyszenie finansowane w większości przez UE, […]
latest news

Konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące ESG

3 maja 2022 
W dniu 4 kwietnia Komisja rozpoczęła konsultacje na temat ratingów ESG, które zakończą się 6 czerwca 2022. Ich celem jest uzyskanie opinii między innymi podmiotów oferujących ratingi ESG, agencji ratingowych, inwestorów, przedsiębiorstw, organów publicznych i organów nadzoru oraz społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje podzielone są na dwie części. W ramach pierwszej z nich Komisja chce poznać dynamikę rynku wskaźników […]

Wspieraj Nas

Zostań naszym partnerem instytucjonalnym (przedsiębiorstwa i organizacje).
Przekaż darowiznę by wspierać nasze działania.

Chcę pomóc
Wróć na początekp