OECD zmieniła Wytyczne dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych

Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) dokonała rewizji swoich Wytycznych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych. Wytyczne są teraz bardziej doprecyzowane w zakresie należytej staranności w ramach ochrony środowiska i praw człowieka. Spółki zostały zobowiązane do stosowania należytej staranności opartej na ryzyku, co oznacza aktywną ocenę niekorzystnego wpływu na prawa człowieka i środowisko. Pojawiają się także nowe obowiązki, ponieważ firmy mają zaradzić ich wpływowi, w szczególności poprzez dostosowanie emisji gazów do celów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym. To będzie oczywiście wyzwaniem na przyszłość ze względu na odmienności w działaniach krajowych punktów kontaktowych.

Więcej pod linkiem.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp