Aż 4-krotny wzrost użycia sformułowań związanych z ESG w nazwach funduszy!

Odsetek funduszy inwestycyjnych w Europie używających terminów związanych z ESG w swoich nazwach wzrósł ponad 4-krotnie w ciągu ostatnich 10 lat, zgodnie z nowym badaniem opublikowanym przez unijnego regulatora rynków, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), ponieważ zarządzający funduszami wprowadzili nowe produkty związane z ESG i zmienili nazwy funduszy, aby uwzględnić terminy związane ze zrównoważonym rozwojem.

Badanie wykazało również, że fundusze preferują bardziej ogólne terminy ESG, co może utrudniać inwestorom weryfikację, czy inwestycje są zgodne z nazwami funduszy, a niektóre dokumenty funduszy skierowane do inwestorów detalicznych częściej wykorzystują oświadczenia ESG niż te skierowane do inwestorów instytucjonalnych.

Więcej pod linkiem.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp