Tradycyjne wędzenie

Polski Instytut Myśli Gospodarczej popiera stanowisko Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w sprawie zawartości substancji smolistych w wędzonkach wytwarzanych tradycyjnie.

Zamówienia publiczne – znów do poprawki

Polskie prawo zamówień publicznych niejednokrotnie przekonało nas o swojej niedoskonałości. Podmioty organizujące przetarg często kierują się tylko ceną, nie zwracając uwagi na inne kryteria przy wyborze wykonawcy.

Biznes i prawa człowieka

W czerwcu 2011 r. Rada Praw Człowieka przyjęła jednogłośnie tzw. Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Prawa Człowieka.

Wróć na początekp