Nowe globalne standardy ujawniania informacji

International Sustainability Standards Board (ISSB) ogłosiła niedawno oficjalną premierę nowych globalnych standardów ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju i klimatu, które mają stanowić podstawę dla pojawiających się wymogów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przez organy regulacyjne na całym świecie i stanowią ważny krok w kierunku integracji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju z szerszym procesem sprawozdawczości finansowej.

Nowe standardy zaczną obowiązywać w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w styczniu 2024 r., a spółki zaczną ujawniać informacje zgodnie z tymi standardami w 2025 r.

Więcej o nowych standardach: https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp