W jaki sposób Polska może zwiększyć pomoc Ukrainie i wesprzeć polskich przedsiębiorców?

Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Ukrainą powinna osiągnąć poziom, który należny jest wzglę- dem wielkości obu krajów. W tej chwili eksport pol- ski do Ukrainy ta jest dwukrotnie mniejszy, aniżeli do Czech. Można to osiągnąć w ramach wprowadzenia nowych instrumentów wsparcia polskiego eksportu w krótkim i długim terminie. W przypadku pierwszego chodzi o faktoring odwrotny, a w przypadku drugiego utworzenie Polskiego Funduszu Odbudowy Ukrainy FIZ. W obu przypadkach ważną do odegrania rolę mają polskie instytucje publiczne.

Dziś ukazał się na ten temat artykuł autorstwa dra Jarosława Bełdowskiego (Prezes Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej), Dariusza Poniewierki (wykładowca na Wydziale Ekonomii Uczelni Łazarskiego) oraz dra Jakuba Karnowskiego (kierownik Zakładu Ekonomii Liberalnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

Zachęcamy do lektury całości raportu w języku polskim i ukraińskim!

Poprzedni post
Wróć na początekp