Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Aleksandra Czerw

Konrad Gotlib

Aleksandra Czerw, prof. dr hab. n. med. i o zdr., dr n. ekon., specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Analiz Ekonomicznych i Systemowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Ekspert w dziedzinie ekonomiki zdrowia, organizacji, zarządzania i finansowania w systemie opieki zdrowotnej. Autorka prawie 200 artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, kilkunastu monografii i podręczników akademickich. Kierownik kilkunastu projektów naukowo-badawczych, w tym projektów międzynarodowych Światowej Organizacji Zdrowia oraz projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Członek licznych towarzystw naukowych i rad redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Partnerzy i wspierający nas

Fundacja im. Kazimierza PułaskiegoFundacja im. Stefana BatoregoEEA GrantsŚwiatowy Tydzień PrzedsiębiorczościEuropejskie Centrum Kształcenia PASCALPolska Akademia Public Relations (PAPR)Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego